Skip to main content
THE INTERWEBS ARE ALIVE WITH THE SOUND OF MUSIC  

Zangles in Zeeland, van klassiek tot hardrock


Privacy statement

In dit privacy statement informeer ik je over het privacybeleid, hoe deze website persoonsgegevens verwerkt en gebruikt.

Het website-adres is https://www.zangleszeeland.nl

PRIVACY BELEID

Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ik bewaar en gebruik uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door mijn studenten of website bezoekers worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze door jou aan mij worden verstrekt. Hierbij houd ik mij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Persoonsgegevens over jou worden verwerkt doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan me hebt verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

REACTIES

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, bijvoorbeeld op de Nieuwspagina, verzamel ik de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.

Nadat je reactie is goedgekeurd, is je naam alleen publiekelijk zichtbaar als je deze zelf in je reactie hebt getypt.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen vervolgreacties automatisch herkend en goedgekeurd worden in plaats van dat ze gemodereerd moeten worden.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Deze website gebruikt geen tracking cookies, oftewel marketing cookies. Deze website gebruikt wel analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Zie verder bij de paragraaf over Google Analytics. Deze website maakt gebruik van functionele cookies mits de bezoeker deze cookies accepteert. Wanneer je een reactie achterlaat op deze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en evt. website in een cookie opgeslagen mogen worden door een vinkje te zetten bij “Bewaar mijn naam, e-mailadres en website in deze browser voor de volgende keer wanneer ik een reactie plaats.” Dit wordt gedaan voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Deze website verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over bezoekers of klanten, tenzij deze actief door jou zelf aan mij zijn verstrekt.
Deze website en/of dienst heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat deze website zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op, dan zal ik deze informatie verwijderen.

INGESLOTEN INHOUD VAN ANDERE WEBSITES

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen, bijvoorbeeld video’s. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze externe websites (bijvoorbeeld Google’s Youtube) kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

WAAROM JE GEGEVENS NODIG ZIJN


Jouw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen: Het communiceren over afspraken die we maken, over vragen die je me stuurt, of over lessen die ik je geef volgens onze afspraak.

HOE LANG JE GEGEVENS BEWAARD WORDEN

Je persoonsgegevens zullen niet langer bewaard worden dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn loopt dus af op het moment dat duidelijk is dat we geen verdere afspraken maken voor de toekomst, of op het moment dat je stopt met de zanglessen, of op het moment dat je de relatie tussen ons anderszins beëindigt. Data worden zolang bewaard als wettelijk verplicht is.

Wanneer je een reactie achterlaat op de website bij de nieuwsberichten of in het gastenboek, dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen vervolgreacties automatisch herkend en goedgekeurd worden in plaats van dat ze gemodereerd moeten worden.

GEGEVENS DELEN MET ANDEREN

Je gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Reacties van bezoekers worden door de geautomatiseerde spam detectie service Akismet van Automattic geleid. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/.

SERVICES VOOR WEBANALYSE

Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor mijn bezoekers, probeert de website continu te meten – m.b.v. Google Analytics – hoeveel bezoekers er op de website komen en wat het meest bekeken wordt. Hiervoor gebruikt de website analytische cookies. Van de informatie die ik zo verzamel worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven mij inzicht in hoe vaak deze website bezocht wordt, waar precies bezoekers de meeste tijd doorbrengen, enzovoort. Hierdoor ben ik in staat de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk voor je te maken. De statistieken en overige rapportages worden niet naar personen herleid. Deze data over bezoekers zijn niet-persoonlijk. Er worden geen user-id’s gebruikt of opgeslagen. De data worden geanonimiseerd voor de analytics rapporten.

De eigenaar van deze website heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten met betrekking tot Google Analytics. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van websitebezoekers. Ik heb ervoor gekozen IP-adressen door Google te laten anonimiseren door het maskeren van het laatste octet van het IP-adres, zodat het volledige IP-adres nooit op de harde schijf opgeslagen wordt.

Ik heb het delen van gegevens volledig uitgezet in Google Analytics. Ik maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met Google Analyticscookies.

Er worden geen andere services voor webanalyse gebruikt.

Je kunt je afmelden voor cookies in het algemeen, door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Hoe dit werkt kun je zien in de instructiefilmpjes op VeiligInternetten.nl.

Ook kun je de Browser Add-on van Google downloaden waarmee je kunt aangeven dat je niet wilt dat er informatie over jouw websitebezoeken naar Google doorgestuurd wordt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De gegevens die ik van jou kan hebben zijn alleen voor- en achternaam en e-mail adres, en eventueel je website-adres, wanneer je gebruik hebt gemaakt van het reactieformulier. Verzoeken tot inzage of verwijdering hiervan kunnen gedaan worden door me te e-mailen.
Andere/overige gegevens kunnen door jou zijn verstrekt in andere communicatie (telefonisch, chat, e-mail, tijdens een afspraak). Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering naar me e-mailen. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met me op via e-mail of telefonisch.

Wat er wordt gedaan om datalekken te voorkomen:

Deze website leeft het privacybeleid na zoals beschreven op deze pagina.

Deze website maakt gebruik van versleuteling (encryptie). Versleuteling zorgt ervoor dat privacygevoelige informatie onleesbaar gemaakt wordt voor derden. Dit is te zien aan ‘https’ in de adresbalk en het groene slotje ernaast.

De Europese richtlijnen op het gebied van dataprivacy zijn streng. Op die manier beschermen de Europese overheden onze privacy. De VS neemt het nadrukkelijk minder nauw met dat grondrecht. De Amerikaanse overheid mag door de Patriot Act altijd data opvragen van providers wanneer daar volgens de VS een ‘aannemelijk belang bij is’.

Wanneer gegevens in handen van de Amerikaanse overheid terechtkomen, is er sprake van een datalek. Dit is de reden dat ik geen data opsla op Amerikaanse servers, en er bewust voor gekozen heb om mijn websites op een Nederlandse server te laten hosten, namelijk in het EvoSwitch Datacenter in Haarlem, Nederland, bij een Nederlandse hostingprovider.

Derden kunnen niet inloggen in deze website of het hostingaccount, met uitzondering van ikzelf, mijn hostingprovider en de reseller van mijn hostingprovider. Deze laatste twee doen dat alleen in opdracht van mij. De hostingprovider neem geen kennis van data die de opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de apparatuur of zijn netwerk, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of indien de hostingprovider daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal de hostingprovider zich inspannen om de kennisname zoveel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt. Mijn hostingreseller heeft een bewerkersovereenkomst afgesloten met de hostingprovider, waarin afspraken zijn vastgelegd over de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens. Iedere verstrekking van (persoonsgegevens) door mij aan de hostingprovider is rechtmatig en de verwerking van deze gegevens conform de overeenkomst is niet in strijd met de toepasselijke privacywet- en regelgeving.

Indien naar het oordeel van de hostingprovider een gevaar ontstaan voor het functioneren van de computersystemen of zijn netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van malware en vergelijkbare schadelijke software, is de hostingprovider gerechtigd alle maatregelen te nemen die hij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Dit is belangrijk omdat de door mij geleverde hostingaccounts ‘shared hosting’ betreffen. Dat wil zeggen dat de websites van mijn klanten gehost worden op een server waar ook andere websites op gehost worden, en niet elk op een eigen server.

De website wordt beschermd tegen ongeoorloofd inloggen, hacking en brute force attacks, onder andere met een firewall. De website software wordt regelmatig geupdate naar de nieuwste versie.

WIJZIGINGEN

Ik behoud mij het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 oktober 2019.